جشن شکوفه ها

هر سال شاهد شور و شوق دانش آموزان و تازه شدن دیدارهای هم کلاسی ها در ماه مهر بودیم اما امسال همه دانش آموزان در مدرسه حاضر نمی شوند بلکه تعدادی از آنان براساس تصمیم شورای مدرسه در پشت میزکلاس درس می نشینند.

دانش آموزان کلاس اولی نیز یک روز زودتر با شرکت در جشنی به نام شکوفه ها در کلاس درس معلم حضور پیدا می کردند اما امسال زنگ سال تحصیلی از نیمه شهریور ماه در وضعیت کرونا نواخته می شود.

دبستان دختران سما نیز مانند سال های گذشته هرچند متفاوت هم زمان با سراسر کشور در پانزدهم شهریور هزار و سیصد و نود و نه زنگ شکوفه ها را به صدا درآورد . در این روز باشکوه غنچه های اولی ماسک به صورت و گل در دست پس از آشنایی با معلم خود وارد کلاس شدند و با رعایت فاصله در کلاس خود نشستند ، کتاب ها را تحویل گرفته و با اولیای خود به خانه بازگشتند تا خود را برای آموزش روزهای بعد خود را آماده کنند ، باشد که هر چه زودتر از شرِّ این ویروس رهایی یابیم و غنچه های ما در کلاس های حضوری شرکت فعال داشته باشند .

مدیریت دبستان و کادر دسوز مجموعه ی دختران آرزوی سلامتی برای همه ی غنچه های ایران زمین و همه ی ان سان های جهان دارند .

 

 

          

 

 

  آدرس: رشت، گلسار، خیابان 92، دبستان دختران سما

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 01332113607

 سامانه پیامکی: _

 شبکه های اجتماعی: _

 ایمیل: info@rashtsama.ir